blog
   
 
   
 
   
 
 
 
   

 


  参展2012城市可持续发展北京论坛“城市展览”
   
 

横滨企业经营支援财团上海代表处将参展2012城市可持续发展北京论坛“城市展览”,宣传横滨的城市魅力与活力。

 

会期:2012年6月27日(周三)~ 6月29日(周五)

会场:北京国家会议中心

 


   

 

  返回上一页
返回展会活动信息列表