blog
   
 
   
 
   
 
 
 
   

 


  成功参展2012年城市可持续发展北京论坛“城市展览”
   
 

横滨企业经营支援财团上海代表处成功参展了“2012年城市可持续发展北京论坛“城市展览”(6月27日~6月29日),向观众展示了横滨市的城市魅力与活力以及维持横滨可持续发展的热电供给和水道技术。

 


   

 

  返回上一页
返回展会活动信息列表